Channeling Soluma

“Welkom en dank je wel voor jouw aandacht.

Jullie leven in een belangrijke periode op aarde waarbij de mens steeds meer beseft dat zoals het eens werkte nu niet meer vanzelfsprekend is. Jullie hebben grote beslissingen te nemen met betrekking tot de toekomst van deze planeet, de natuur en de mens. Hòe de mens beslissingen zal nemen kan op verschillende manieren. Dit boek is bedoeld om bij te dragen en te laten zien:

Hoe het ook zou kunnen

Waarom dat zo belangrijk is en wat daarvoor nodig is

En vooral dat dit nog steeds voor iedereen een verschillend pad kan zijn.

De grootste stap die de mens nu heeft te zetten is het durven loslaten van het bekende. Het loslaten van het grote vertrouwen in de ratio en meer openstellen voor wat jullie anders kunnen bereiken en hoe. Te beseffen dat beslissingen puur gebaseerd op logica en ratio niet meer toereikend zijn. Dat leven in verbinding met je ware essentie pas echt de betekenis van respect, mededogen en compassie tot leven kan brengen. Dat leven in verbinding je in staat laat zijn om:

  • anders in relatie met jezelf te zijn
  • anders in relatie met anderen te zijn
  • anders tot besluiten te komen

Zodat jullie hier op aarde een nieuwe realiteit creëren, meer gebaseerd op Liefde, Licht en mededogen.

Dit boek is een uitnodiging om te onderzoeken hoe het samenleven op aarde ook zou kunnen. Het is tevens een uitnodiging om te onderzoeken hoe jij een volgende stap kunt zetten in jouw persoonlijke proces.”

Dit is het begin van het voorwoord door Soluma in het boek: “Een nieuwe realiteit”. Hierin zijn gesprekken opgenomen die ik heb gevoerd met een intelligent wezen afkomstig van het Sirius sterrenstelsel en die zichzelf heeft voorgesteld als Soluma.

Tijdens onze gesprekken heeft hij meerdere keren aangegeven dat wij wel degelijk in staat zijn om als mens anders met elkaar te kunnen samenleven. In onze gesprekken is het vooral gegaan over en ik citeer opnieuw Soluma:

“Hoe het samen-leven op aarde ook zou kunnen. Hoe jullie anders met jezelf en dus met elkaar kunnen omgaan. Hoe jullie de hartsverbinding en de energetische verbinding bewust kunnen toepassen en daarmee op andere manieren beslissingen kunnen nemen en relaties kunnen verbeteren.

…Belangrijk om te begrijpen; de boodschap die wij sturen is niet nieuw…Onze boodschap wordt nu door jou vertaald naar jullie tijd in jullie taal, zodat meer mensen dit kunnen begrijpen en toegang krijgen vanuit, heel belangrijk, de vrije wil. Met een vrije wil bedoelen wij dat jullie zelf hebben te beslissen hoe je het leven wilt ervaren.”

Kenmerkend voor de boodschappen van Soluma is de energie die wordt meegegeven. Iedere tekst wordt gebracht met de energie van Liefde, Licht en zachtheid en heeft een helende werking en deze energie is sturend wanneer ik werk met groepen of op individuele basis.

Het volgen van opleidingen met betrekking tot het begrijpen van menselijk gedrag. Het werken met en begeleiden van mensen binnen verschillende organisaties vanuit diverse leiderschapsprogramma’s. Mezelf verdiepen in wat de spirituele wereld wordt genoemd en de verschillende richtingen en stromingen hierbinnen ontdekken, om erachter te komen wat voor mij werkt en wat niet. Al deze opleidingen, de ontmoetingen en ervaringen die ik heb opgedaan in verschillende omstandigheden, met verschillende mensen op verschillende plekken in de wereld, voelen nu als onderdeel van mijn leertraject om de boodschap die Soluma mij doorgeeft beter te kunnen vertalen, te begrijpen en mee te werken.

Het boek is mede ontstaan in samenwerking met Margien van Doesen en inmiddels werken wij nauw samen. Naast 1 op 1 sessies organiseren wij regelmatig een Soluma- sessie: een begeleide meditatie waarna ik “live” channel binnen een klein gezelschap.

Wil je meer weten of aanwezig zijn bij zo’n sessie, neem contact op of ga naar onze pagina op Facebook.

Een nieuwe realiteit

Ben je benieuwd naar het boek ‘Een nieuwe realiteit’ dat najaar 2020 uitkomt? Download dan via onderstaande button de inleiding en het eerste hoofdstuk.