“Why is it, even though we know better, we still have arguments and fights, misunderstandings and conflict, war, crime, violence and hunger?”  Joe Weston

Met deze vraag als uitgangspunt heeft Joe Weston de levensfilosofie Respectful Confrontation ontwikkeld. Met de overtuiging dat het altijd mogelijk is een (werk)relatie te verdiepen en eventueel conflict te voorkomen is. Joe biedt een nieuwe zienswijze op macht en invloed, agressie en assertiviteit en conflict en confrontatie. Zijn methode geeft de mogelijkheid om op een andere manier te kijken naar onze vaak onbewuste overtuigingen over deze thema’s en de invloed die deze overtuigingen uitoefenen op ons gedrag. Respectful Confrontation is vooral ook een fysiek ervaren waardoor er fundamentele gedragsveranderingen plaatsvinden.

Begin 2000 heb ik Joe leren kennen en meerdere workshops van hem gevolgd. Sind 2008 ben ik onderdeel van het internationale team van Respectful Confrontation en werk ik nauw samen met Joe in Europa, VS, Israel, Palestina en Jordanie. Vanaf 2014 ben ik internationaal gecertificeerd trainer. In najaar 2018 zijn de eerste trainers uit de Verenigde Staten en Nederland met het Advanced Teachers Trainings Program begonnen.

Twee keer per jaar organiseer ik een weekend workshop waarbij Joe Weston zelf de training geeft.

Daarnaast worden er Plug Ins georganiseerd waarbij het mogelijk is om de geleerde vaardigheden te blijven oefenen en lastige praktijk situaties uit te proberen in een veilige omgeving.

Respectful Confrontation en jongeren

Stel je voor dat je als kind of jong volwassene leert hoe je in je eigen kracht kunt staan en je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je in staat bent om je eigen waarheid uit te spreken, zonder jezelf of anderen hierbij te kwetsen of pijn te doen. En dat je in staat bent om de waarheid van de ander echt te horen. Zodat je met alle betrokken partijen iedere keer weer in staat bent om tot nieuwe creatieve oplossingen te komen. De jongeren zijn de toekomst. Zij worden degene die straks de belangrijke beslissingen gaan nemen. Hoe kan het er dan uitzien tijdens management overleg, of in bijvoorbeeld de boardroom van een international of in de politiek? Hoe gaat dan de samenwerking tussen anders-denkenden eruit zien? Hoe kunnen we de toekomst vorm gaan geven, wanneer er zowel met logica alsmede meer compassie en mededogen wordt gehandeld?

Meer info hierover? neem gerust contact op.


Over Joe Weston

Joe Weston is een internationale workshopbegeleider, schrijver, trainer, life coach en een strijder voor vrede. Zijn boek “Mastering Respectful Confrontation” wordt wereldwijd verkocht.

Joe woont en werkt in Washington DC, onder andere voor NASA, de Wereldbank, Oxfam Novib, het Nederlands consulaat en diverse afdelingen binnen de regering in DC en meerdere onderwijsinstituten. Hij  is nauw betrokken bij diverse projecten die zich inzetten voor de rechten van de vrouw in OPTI/Israel en Beirut. Daarnaast werkt hij samen met organisaties die veteranen begeleiden in hun heling en re-integratie proces terug naar de maatschappij. Ook heeft hij lange tijd als vrijwilliger gewerkt voor de Liberation Prison Project, waarbij hij het boeddhisme onderwees.

Joe brengt een enorme rijkdom aan inzichten mee, gebaseerd op de vele lessen uit de traditie van Tai Chi Tuan, het Tibetaanse Boeddhisme en andere sprirituele tradities, aangevuld met zijn ervaringen in het theater en bedrijfstrainingen. Hij geeft op vrijwillige basis boeddhistische les aan gevangenen in het Liberation Prison Project. Ook is hij oprichter van het Heartwalker Peace Project dat als doel heeft mensen met een gezamenlijke vredeswens in allerlei steden te verbinden.